Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste mojím zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webových stránok, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie.

Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti GDPR (Nariadenie na ochranu osobných údajov). 

 

Kto je správca? 

Roses Company s.r.o., so sídlom Šoporňa 177, 925 52 Šoporňa, Slovenská republika. IČO: 50576674, DIČ: 2120383485, Neplatca DPH, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.svadbysnaty.sk. Vaše osobné údaje spracúvam ako správca. Určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu, a vyberám prípadne ďalších spracovávateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať. 

 

Kontaktné údaje? 

Pokiaľ sa na mňa, počas spracovávania osobných údajov, budete chcieť obrátiť, môžete ma kontaktovať emailom info@svadbysnaty.sk.

 

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou slovenskou a európskou legislatívou, najmä zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR, a teda:

 • budem vaše osobné údaje spracovávať len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 • plnením podľa článku 13 GDPR informačnej povinnosti ešte pred zahájením spracovávania osobných údajov,
 • umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania 

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zverujete sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy – vaše osobné údaje v rozsahu e-mail, meno, nevyhnutné na plnenie zmluvy (dodanie tovaru, zaslanie eBookov a pod. …),
 • vedenie účtovníctva – ak ste mojimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme aby sme vyhoveli zákonným povinnostiam pre vystavenie a evidenciu daňových dokladov.
 • marketing zasielanie newsletterov – vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maili a kedy najčastejšie e-maily otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných informácií. Ak ste mojím zákazníkom, robím tak na základe oprávneného záujmu, pretože odôvodnene predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu pokiaľ budem oprávnene podnikať. 

Pokiaľ nie ste mojím zákazníkom, posielam vám newslettery iba na základe vášho súhlasu a iba v čase pokiaľ budeme oprávnene podnikať. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili. 

 

 • pokročilý marketing na základe súhlasu – iba na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku alebo Instagrame a to po dobu pokiaľ budem oprávnene podnikať. Váš súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.
 • fotografická dokumentácia – živé akcie, prednášky, workshopy.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu pokiaľ budem oprávnene podnikať, pokiaľ zákon nestanoví iné lehoty, alebo ak som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak. 

 

Cookies 

Pri prezeraní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, tak dlho ako sa na stránke zdržíte a zo stránky, z ktorej prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby. 

 

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu.

 

Naše webové stránky je možné prezerať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom prehliadači zakázať. 

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

 

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup moji zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia vaše dáta ochrániť lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

 

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

 • SmartSelling a.s. (SmartEmailing, FAPI – aplikácia pre fakturáciu),
 • google.com – google analytics,
 • facebook.com a Instagram.com – reklama,
 • Gopay – platobná brána na online platby
 • účtovná firma. 

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takomto prípade pri výbere, budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania osobných údajov ako na seba. 

 

Poskytnutie osobných údajov mimo Európsku úniu

Spracovávanie osobných údajov bude prevádzané na území Európskej únie.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť , prosím kontaktujte ma e-mailom na info@svadbysnaty.sk.

 

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. 

 

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím, v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.  

 

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo budú vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

 

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávam vaše údaje nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

 

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napríklad odhlásením z newslettru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných informácií.)

 

Právo na prenositeľnosť – pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – iba s tým rozdielom, že vám informácie dodám v strojovo čitateľnej podobe. Na spracovanie potrebujem 30 dní. 

 

Právo na výmaz (byť zabudnutý) – vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V tomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojich systémov i zo systémov všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 30 dní. 

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou. Napríklad musím evidovať vystavené daňové doklady počas lehoty stanovenej zákonom. V tomto prípade vymažem všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať na e-mail. 

 

Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov – pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, pokiaľ budete najskôr o tomto podozrení informovať mňa, aby sme mohli prípadné pochybenia napraviť.

 

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií – e-maily s informáciami, inšpiráciami, článkami, produktami, službami vám zasielam, pokiaľ ste náš zákazník, na základe môjho oprávneného záujmu.

 

Pokiaľ mojím zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile. 

 

Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že moji zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnením by sa ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. 

 

Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 3.3.2021.